ROT

Självklart kan du utnyttja rätten att göra ROT-avdrag om du anlitar Byggaren Andersson i Norr AB. ROT står för renovering, om- och tillbyggnad. Den privatperson som anlitar en hantverkare kan få en skattereduktion med halva arbetskostnaden.

Det maximala belopp en individ kan få skattereduktion på är 50 000 kr. Med andra ord kan en privatperson som beställer ett jobb vars arbetskostnad landar på 100 000 kr utnyttja avdraget till fullo.

Vi administrerar kundens skattereduktion i samband med att vi fakturerar kunden för utfört projekt. Enkelt förklarat så ansöker vi, å kundens vägnar, om skattereduktion när kunden betalat sin faktura till oss.

ROT-avdraget gäller inte nybyggnation. Däremot kan en kund som bygger ett nytt hus, nyttja ROT-avdraget om de bestämmer sig för att dessutom bygga ett garage eller liknande. Kravet för att få skattereduktion är att arbetet utförs i den aktuella bostaden.

Kontakta Byggaren Andersson i Norr AB om du har frågor kring ROT-avdraget!

Med hänvisning till skatteverket

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/rotrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html