Miljö och kvalitet

Byggaren Andersson tar hänsyn till miljö och kvalitet i allt vi gör. Vår miljöpolicy innebär att vi alltid väljer material som är producerat miljövänligt när så är möjligt. Vi effektiviserar transporter och inköp för minsta möjliga miljöpåverkan. Sopor, restmaterial och annat avfall källsorteras och lämnas för återvinning.

Lång livslängd på det som byggs, trygghet och service för kunden, en bra arbetsmiljö för vår personal är bara några delar i vårt kvalitetsarbete.